سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کاظم پورآذرنگ – استاد
پروین عباچی – دانشیار
پرویز پورکارنسودی – تکنیسین آزمایشگاه متالوگرافی
پویان شوشتری زاده ناصری – کارشناس ارشد

چکیده:

آلیاژهای سری ۷xxx آلومینیوم در هر موردی که استحکام ویژه مطرح باشد به ویژه درصنایع هوا فضا اهمیت دارند این مواد با توجه به چگالی کم استحکام و تافنس بالای خود سبب کاهش وزن سازه های مذکور می شوند که از اهمیت بسزایی برخوردار است دراین پژوهش رفتار آلیاژهای ۷۰۷۵ و ۷۰۵۰ استحکام بالای آلومینیوم درحضور مراکز تمرکز تنش مقایسه و مکانیزم های غالب درگسیختگی این آلیاژها بررسی شده است برای این منظور از نمونه های پارگی حاوی شیار V- شکل با ابعاد کوچک و ضخامت ۶/۳۵ میلیمتر استفاده شد شعاع راس شیار نمونه ها مطابق با استاندارد ASTM B871-96کمتر از ۶۰ میکرون می باشد جهت بررسی تاثیر شعاع راس شیار برنتایج آزمایش پارگی نمونه هایی با شعاع راس شیار درحدود ۲۰ میکرون نیز درنظر گرفته شد مطابق با این استاندارد نسبت استحکام پارگی به تنش تسلیم ۰/۲% نمونه ها به عنوان معیاری برای ارزیابی تافنس شیار منظور می گردد.