سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شاهین جمالی قره تپه – دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی
مهرنوش اسلامی امیرآبادی –
امید توکلی –
فرشید پژوم شریعتی –

چکیده:

دراین تحقیق میزان حذف COD در یک راکتور بیوفیلمی بستر متحرک با حجم ۶× ۱۰ -۳ متر مکعب با مقادیر پرشدگی مختلف حامل ها با فرایند لجن فعال در شرایط یکسان و با خوراک مصنوعی مورد مقایسه قرارگرفته است بطور کلی بیشترین میزان حذف در پرشدگی ۵۰ درصدی ا زحاملها در سیستم بیوفیلمی بستر متحرک بدست آمد. همچنین نتایج بدست آمده نشان دهنده برتری فرایند راکتور بیوفیلمی بستر متحرک درحذف COD نسب به فرایند لجن فعال می باشد.