سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اصغر لطفی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا بیطرفان – کارشناسی ارشد معدن

چکیده:

برآورد فشار لازم برای نگهداری سینه کارتونل یکی از مهمترین عوامل در راندمان حفاری ماشین EPB در نواحی شهری است چرا که اعمال فشار کمتر و یا بیشتر از حد تعادلی به سینه کار به ترتیب باعث فرونشست و بالازدگی در سینه کار و سطح زمین میشود در نتیجه باعث توقف در حفاری نشست سطح زمین و اسیب بر ساختمان های اطراف تونل می شود فشار لازم برای پایداری سینه کار تونل به کمک خاک موجود در اتاقک حفاری و مواد افزودنی با کنترل سرعت گردش نقاله مارپیچی صورت میگیرد. فشار مناسب برای نگهداری سینه کار با درنظر گرفتن پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک ارتفاع روباره سطح ابزیرزمینی پارامترهای هندسی تونل و بارهای ترافیکی و سازه ای به کمک روشهای تحلیلی و عددی برآورد می شود.