سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا اخلاصی – دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
حبیب اله یونسی –
زهرا مهربان –

چکیده:

در وجود فلزات سنگین در آب، از مشکلات مهم زیست محیطی بسیاری از جوامع است.تا کنون روش های مختلفی برای حذف این فلزات مورد توجه قرار گرفته است که تکنیک جذب از جمله این روش ها به شمار می رود.اخیرا نانوذرات زیست تخریب پذیر به عنوان جاذب های نوین برای فلزات سنگین مورد توجه قرار گرفته است.کیتوسان یکی از پلیمرهای زیست تخریب پذیر و زیست سازگار می باشد که قادر به تشکیل کی لیت با فلزات سنگین بوده و همین خاصیت، امکان استفاده از آن را در زمینه حذف فلزات سنگین فراهم می سازد.هدف از این تحقیق، حذف فلزات سرب و کادمیوم از محلول های آبی، با استفاده ازنانوذرات کیتوسان و مقایسه میزان جذب این دو فلز توسط این جاذب است.بدین منظور نانوذرات کیتوسان سنتز شده و اندازه نانوذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پیمایشی) SEM ( در حدود ۰۶ نانومترگزارش شد. آزمایشات جذب در سیستم ناپیوسته انجام گرفت و کارایی حذف برای کادمیوم و سرب به ترتیب ۴۸ و ۴۰ درصد حاصل شد. نتایج تحقیق حاضر،عملکرد نانوذرات کیتوسان را به عنوان یک جاذب عالی جهت جذب سرب و کادمیوم از محلول های آبی مشخص می سازد