سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مهدی امینی نسب – عضو هیات علمی گروه محیط زیست،مجتمع آموزش عالی بهبهان
مریم قهرمان پوری – دانش آموخته گروه محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز،مجتمع آموزش عال

چکیده:

تالاب ها یکی از با اهمیت ترین اکوسیستم های طبیعی کره زمین هستند که از دیرباز نقش بسزائی در توسعه جوامع اطراف خود ایفا کرده اند اما متاسفانه در ایران و سرتاسر جهان تالاب ها در خطر نابودی قرار دارند و به طور جدی و با سرعتی روزافزون تخریب می شوند. بدون تردید شناخت درست و دقیق از عوامل تهدیدکننده تالاب های بین المللی بر اساس اهمیت و میزان تاثیرگذاری آنها می تواند زمینه را برای جلوگیری و مقابله اصولی تر با این عوامل و نیز تهیه و اجرای دقیق طرح های حفاظت از تالاب ها و مدیریت زیست محیطی آنها فراهم آورد. عوامل تهدیدکننده مشترک تالاب های بین المللی استان هرمزگان و دیگر تالاب های بین المللی ایران عبارت اند از: صید و شکار بی رویه در ۷۲ % از تالاب ها، تخریب پوشش گیاهی در ۶۳ % از تالاب ها، آلودگی های صنعتی در ۵۹ % تالابها، آلودگی شهری و خانگی و مراکز پرورش آبزیان در ۵۴ % تالابها ، آلودگی های ناشی از حمل و نقل در۱۳/۶% تالابها. بر اساس شدت عوامل تهدید در تالاب های بین المللی استان هرمزگان به ترتیب خور خوران، رود شور، شیرین و میناب، جزیره شیدور ۲۳/۵% ، ۲۳/۵% و ۱۱/۷% و ۲/۸%از عوامل تهدیدکننده تالاب های بین المللی کشور را به خود اختصاص می دهند.