سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

برای احداثر واحدهای تولید الیاف مصنوعی درابتدا تحقیقات جامعی درمورد تکنولوژیهای موجود دررابطه با الیفا مورد نظر میزان تولید بازار مصرف و موارد مختلف دیگر انجام میگیرد درابتدای این مقاله به طور مختصر به معرفی فرایندهای تولید الیاف اکریلیک اشاره می شود و سپس به مقایسه تکنولوژی های تولید الیاف اکریلیک پرداخته می شود درادامه مقاله نیز به برخی از پرامترهای موثر برروی فرایند تولید الیاف اکریلیک به روش ترریسی اشاره گردیده است.