سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هستی حسینی زند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی تهران
محمدجعفر عبدخدائی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
مرضیه ابراهیمی – استادیار تهران پژوهشگاه رویان

چکیده:

ازآنجا که روشهای معمول کشت سلولهای خونی قابلیت تامین تعدادکافی سلول مورد نیاز با عملکردمناسب را ندارد لذا دستیابی به روشهای نوین کشت اهمیت فراوان دارد هدف از مطالعه حاضر مقایسه کشت استاتیک و سوسپانسیون ازلحاظ تکثیر سلولهای بنیادی خون ساز است دراین مطالعه از سلولهای تک هسته ای خون بند ناف استفاده شد سیستم کشت سوسپانسیونی و استاتیک به ترتیب Spinner-Flask با سرعت همزن ۴۰rpm و حجم ۵۰ml و پلیت شیشه ای به حجم ۲۰ml بود هردوسیستم درانکوباتور دمای ۳۷درجه فشارگاز ۵درصد CO2 و رطوبت ۹۵درصد قرار داده شدند محیط کشت مورد استفاده IMDM تعدادسلولهای اولیه تلقیح شده ۶ ۱۰ به ازای هرمیلی لیتر محیط کشت بود مدت زمان کشت ۱۴ روز بود و درروزهای ۰و۳و۷و۱۴ به منظور شمارش سلولی براورد درصد زنده بودن سلولها و تست توان کلونی زایی نمونه گیری انجام شد. نتایج نشان دهنده برتری کشت سوسپانسیون نسبت به استاتیک است و این مساله حاکی ازتاثیر مثبت همزدگی و هموژن بودن محیط درSpinner-Flask است