سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدوحید نیک نژاد – دانشجو کارشناسی ‌ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی، دانشکده علوم‌وفنا
محمدعلی اسداللهی – عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری ‌‌نوین، دانش
اکرم زمانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به کاربردهای متنوع و گسترده زانتان در صنایع مختلف، تولید این ترکیب از اهمیت زیادی برخوردار است. تولید صنعتی این ترکیب در حال حاضر به طور عمده با استفاده از باکتری زانتاموناس کامپستریس صورت می‌گیرد. در تولید فراورده‌های زیستی با ارزش افزوده پایین، هزینه سوبسترا سهم زیادی از قیمت تمام شده محصول را تشکیل می‌دهد. بنابراین انتخاب یک سوبسترای ارزان قیمت که دارای بازده بالایی از محصول باشد، می‌تواند قیمت تمام شده محصول را تا حد زیادی کاهش دهد. نشاسته به عنوان یکی از منابع کربن فراوان و ارزان قیمت می‌تواند سوبسترای مناسبی برای تولید صمغ زانتان باشد. تاکنون در اغلب تحقیقاتی که بر روی تولید زانتان صورت گرفته، از گلوکز به عنوان سوبسترای اصلی استفاده شده است. در این مقاله تولید میکروبی صمغ زانتان توسط باکتری زانتاموناس کامپستریسPTCC 1473 و زانتاموناس پلارگونیPTCC 1474 با استفاده از دو سوبسترای گلوکز و نشاسته بررسی شده است. بدین ترتیب سوبسترای نشاسته با گلوکز برای تولید صمغ زانتان مقایسه شده و امکان استفاده از آن در مقیاس صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده قابلیت استفاده از نشاسته به عنوان یک منبع کربن برای تولید صمغ زانتان می‌باشد.