سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

میلاد آی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون
مهرداد کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

خاک یکی از منابع زمینی محسوب می شود که در همه جا در محیط زیست اطراف انسان وجود دارد و به آسانی در دسترس قراردارد وبه هدر می رود. متاسفانه بشر روز به روز متوجه میشود که نگهداری از خاک را به فراموشی سپرده است. در قرن اخیر انسانبا توسعه فناوری و پیشرفتهای صنعتی خود موجب برداشته شدن پوشش گیاهی شده و خاک را در معرض عوامل فرسایش نظیر باد و باران قرار داده است و این عمل موجب حذف و نابودی و از بین رفتن آن گردیده است.با توجه به مستقر شدن شهرک های صنعتی در اطراف شهر شیراز و امکان ورود فلزات آلاینده به محیط بیرون و ورود به خاک، از۳ شهرک صنعتی شیراز تعداد ۸۱ نمونه برداشت شده و با روش ICP-OES آنالیز گردیده و در انتها مقایسه ای بین مقدار میانگین عناصر Co ، Cr ، Ni ، Pb ، Cu با استانداردهای کلارک، اریکسون و نمونه شاهد محلی صورت گرفت. همچنین ضرایب همبستگی پیرسون( Pearson Correlation ) را به توسط نرم افزار Excell 2007 محاسبه ونمودار آن را رسم کردیم