سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید خیبری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز – کارشناس مطالعات مرکز بین المل
علیرضا بهزادی – کارشناس ارشد عمران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان- کارشناس دستگاه نظارت ش
حسام ورعی – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از الگوریت م ژنتیک ب هعنوان یک روش هوشمند بهین هسازی، به تعیین مقطع بهینه برای سدهای بتنی وزنی پرداخته شده است سپس با نوشتن یک نسخه برنامه در محیطAnsys که قابلیت مدل کردن هر نوع سد بتنی وزنی با مشخصات متفاوت را دارد، به مدل کردن دو سیستم سد و مخزن با مقاطع واقعی و بهینه تحت شتابنگاشت زلزله بم پرداخته شده است. مقایسه مدل مقاطع سدهای بهینه شده با مدل مقاطع واقعی آ نها با در نظر گرفتن تاثیر عوامل مختلف، نشا ندهنده آن است که در مقاطع بهینه شده با توجه به کاهش وزن نسبت به مقاطع اصلی سد، فشار ماکزیموم در پاشنه سد بین ۵ تا۲۰ درصد کاهش و حداکثر جاب هجایی تاج سد، در حالت بهینه با توجه به نوع تغییر شکل مقطع سد، اکثرا کاهش یافته است.