سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حکیمه دژکام – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمود دژم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

استفاده از ترکیبات شیمیایی تولیدی ریز جانوران یا گیاهان به همان روش کاربرد علف کشها رهیافتی زیست محور برای کنترل علف های هرز محسوب می شود . در این راستا استفاده از اسانس گیاهان دارویی نقش به سزایی دارد.از این رو به منظور بررسی میزان تأثیر و مقایسه توان اللوپاتیک گیاهان دارویی زیره سبز و زیره سیاه ایرانی در مدیریت علف هرز چچم چند ساله، خاکشیر گاوی، یولاف وحشی و خردل وحشی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. تیمار ها شامل غلظت اسانس دو نمونه زیره در چهار سطح ۲۵۰،۵۰۰،۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ppm و آب مقطر به همراه محلول DMSO (حلال آبی استفاده شده برای اسانس) به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر خاصیت اللوپاتی هر دو گیاه مورد آزمایش و قوی تر بودن اسانس زیره سیاه ایرانی در مقایسه با اسانس زیره سبز بود. در این آزمایش علف هرز خاکشیر گاوی به عنوان حساس ترین شناخته گردید. در مجموع نتایج بیانگر قابلیت استفاده از اسانس ایندو گیاه به عنوان علف کش بیولوژیک در کنترل علف هرز مورد نظر می باشد.