سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین گودرزی – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران،
محمودرضا حقی فام – دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،

چکیده:

محور اصلی در این مقاله مقایسه توابع هدف جهت تعیین مکان وظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع می باشد. عدم – قطعیت بار و محدوده مطلوب ولتاژ با استفاده از تئوری اطلاعات فازی مدل شده است همچنین تابع هدف شامل کاهش تلفات، بهبود شاخصپروفایل و پایداری ولتاژ بوده و قیود مرتبط باآن، قیود ولتاژ و توان عبوری از خط می باشد. تغییرات بار در سه بازه مانی(حداکثر،حداقل ومتوسط( نشان داده شده است. برای بهینه سازی تابع هدف از روش PSO وبرای انتخاب جواب از روش max-min استفاده شده است. نتایج اجرای مدل و روش پیشنهادی بر روی سیستم ۳۳ باسه IEEE ارائه گردیده است