سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فروغ عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
محمدمهدی مقدم –
رضوان محمدی –
غلامرضا کارگر –

چکیده:

آبلیمو به خاطر عطر و طعم بالا موادمعدنی ویتامین ها مصرف بالایی دارند دراین پ روژه میزان تغییرات اسیداسکوربیک انزیم پکیتن استراز دی اکسید گوگردکل ودرصد آبدهی را درزمان صفر ۲۴ و ۴۴ ساعت پس از تخلیه درلیموهای سبز درشت سبزریز و زرد مخلوط خراب خراب و کپک زده لیموهای نگهداری شده در هوای آزاد و تاریکی لیموهای مخلوط با پوست و بدون پوست ودرآبلیموهای دارای مقادیر مختلف متابی سولفیت و فاقد آن را در دماهای مختلف بررسی کرده است میزان آسکوربیک اسید و میزان دی اکسید گوگرد کل درلیموسالم لیموی سبز با پوست و لیموی سبز نگهداری شده درتاریکی بیشتر از بقیه نمونه ها می باشد زمانیکه دما ۷۵ درجه سانتی گراد و میزان so2 آزاد ۳۸۰PPM باشد در حفظ میزان اسید اسکوربیک و غیرفعال کردن فعالیت آنزیمی بهترین نتیجه را خواهیم گرفت .