سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا بیابانی مقدم – کارشناس ارشد شهرسازی دانشگاه تهران

چکیده:

روند رو به رشد مهاجرت از بافتهای قدیمی به سایر نواحی شهرها ودرنتیجه متروکه یا تبدیل شدن به محله هایی ناامن موجبات فرسودگی و مشکلات ناشی از آن را برای بافتهای قدیمی شهرها فراهم خواهد ساخت این درحالیست که جستجو درعلتها و دلایل آن از طریق مقایسه سطح کیفیت زندگی بین بافت قدیم با سایر نواحی شهرها می تواند به برنامه ریزان در کندتر کردن روند فرسودگی و یا حتی جلوگیری از آن کمک کند دراین مقاله به بررسی بافت قدیم شهر بابل و مقایسه آن با سایر نواحی این شهر از طریق استفاده از شاخصهای مسکن به عنوان مجموعه ای از زیرشاخصهای کیفیت زندگی پرداخته شد نتایج بدست آمده با استفاده از روش ارزیابی فهرست معیارها نشان میدهد بافت جدید بهترین و پس از آن بافت قدیم و حاشیه ای و بطور مساوی قرارگرفته اند. بافت قدیم بابل نسبت به سایر نواحی شهر نه تنها از شرایط نامناسبی برخوردار نیست بلکه در بسیاری از موارد بخصوص در شاخصهای اقتصادی مسکن حتی وضعیت بهتری دارد نویسنده معتقد است که همین امریکی از دلایل اصلی عدم ترجیح ساکنان قدیمی بافت قدیم این شهر به ترک محل سکونت خود بوده و عاملی برای سرزندگی و حیات شهری در این محلات می باشد بدین معنی که شرایط و شاخصهای مسکن در قیاس باسایر قسمتهای شهر از جمله عوامل تاثر گذار برتصمیم اهالی در ترک محل زندگی است.