سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

الهه شعبانجولا – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای،پردیس هنرهای زیبا،
فهیمه شکوه فر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزو

چکیده:

مسکن به عنوان یک یاز اساسی ترین نیازهای انسان همواره دررشته های گوناگون مورد توجه بوده است این مساله از دو بعد کمی و کیفی قابل بررسی است اما آنچه مهم است روی آوردن به ابعاد کیفی مسکن به ویژه درتوسعه های جدید می باشد چرا که همزمان با ورود موج مدرنیسم درایران و گسترش کمی ساخت و سازها شاهد توجه کشورهای توسعه یافته به ابعاد کیفی مسکن دربوده ایم برای بررسی تاثیر مساله مذکور بروضعیت مسکن درمحلات ایران داشته است دراین مقاله به مقایسه تطبیقی دو نمونه از محله های قدیمی و جدید شهرقزوین محله نوساز ملاصدرا و قدیمی ملک آباد پرداخته خواهد شد بدین منظور روش تحقیق مقایسه تطبیقی و پیمایشی بوده و از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی aHP برای تحلیل معیارها بهره گرفته شده است.