سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید ایمان پیش بین – دانشجو دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس امور پژوهش و ف
ملیحه اکبرزاده – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مشهد
اعظم بهروان فر – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور مشهد
رویا صولتی – دانشجوی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور ت

چکیده:

با عنایت به ضرورت و به کارگیری سیستم های میدیریتی در سازمان ها و از جمله آنها پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه که شامل استانداردهای OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001، می باشد و همچنین لزوم دستیابی به تعالی سازمانی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM، در این مقاله میزان مطابقت و تاثیر پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه در سازمان بر افزایش سطح تعالی سازمانی و معیارهای ارزیابی آن در مدل EFQM بررسی گردیده است. برای مقایسه تطبیقی و یافتن مشابهات بندهای استاندارد، ISO با معیارهای مدلی تعالی سازمانی مقایسه گردید و بر این اساس، می توان نتجه گیری کرد که پیاده سازی سیستم های ISO می تواند در بهبود امتیاز سازمان، به ویژه در معیارهای (۹و۶و۵و۲و۱) مدل تعالی به طور مستقیم موثر و اثر گذار باشد و چنانچه سازمان بتواند سیستم های مدیریت کیفیت را به طور مناسب دقیق و عمیق در سازمان پیاده سازی و اجرا نماید می تواند در حوزه توانمند سازها از ۵۰۰ امتیاز ممکن ۳۲۰ امتیاز و در حوزه نتایج از مجموع ۵۰۰ امتیاز ممکن ۳۵۰ امتیاز بدست آورد.