سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسام خاکسار – دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن خاکسار – دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رشد جوامع بشری موجب افزایش تقاضای انواع سفرهای شهری و بین شهری شده است. این امر در مورد انواع مدها و سفرهای حمل و نقلی نظیر سفرهای هوایی، ریلی، دریایی و زمینی، در مورد بار و مسافر صادق است. افزایش سفرها از یک طرف موجب بهبود و افزایش دسترسی افراد مختلف جامعه شده است. از طرف دیگر، افزایش این سفرها موجب بروز مشکلات متعددی نظیر آلودگی هوا، تاخیر / تراکم ترافیک، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ناشی ازمصرف روزافزون سوخت، مسائل روحی / روانی و … شده است. بحران انرژی و کاهش انرژ یهای تجدید ناپذیر هم مزید بر علت شده است. برای حل این مشکل در جوامع مختلف، راه حلها و راهکارهای متفاوتی از جمله مدیریت تقاضای سفر، توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه حمل و نقل سبز (دوچرخه و پیاده)، استفاده از سوختهای پاک به کار گرفته شده است . در این مقاله ضمن معرفی انواع سوختهای جایگزین خودرو و بررسی مزایا و معایب هر یک، به امکان سنجی استفاده از این سوختها پرداخته خواهد شد. برای نیل به این منظور، نتایج استفاده از این سوختها در سایر کشورها و اثرسنجی آنها ارائه شده است.