سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرخ پارسی زاده – عضو هیئت علمی پژوهشکده مدیریت خطرپذیری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

تهران به عنوان یک ابرشهر با جمعیت ۱۳/۵ میلیونی یکی از اسیب پذیرترین شهرها از جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی در صورت وقوع زلزله محسوب می شود اگرچه جلوگیری کامل از تلفات و خسارات ناشی از زلزله های شدید بسیار دشوار است و لیکن با افزایش سطح اگاهی و معلومات جامعه در رابطه با وضعیت لرزه خیزی کشور و شناسایی وضعیت اسیب پذیری تا حد مطلوبی تلفات و خسارت ناشی از از زمین لرزه های اتی را کاهش داد در این رابطه رسانه ها بخصوص شبکه های مختلف تلویزیون می توانند نقش مهمی ارتقا سطح اگاهی و مشارکت آنها در ایمن سازی جامعه ایفا نمایند اما بنظر می رسد در ارائه مطالب اموزشی قبل هرچه شناخت نیازهای مخاطبین از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد تا براساس نیازها و باورهای آنان برنامه های اموزشی تدوین گردند.