سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطا غفاری گیلانده – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
محمدحسن یزدانی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی
چیمن موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه مبلمان شهری به عنوان بخش تفکیک ناپذیر از مناظر شهری که ارتباطات عام و گسترده ای را با شهروندان دارد، مورد توجه ویژه مسئولان و طراحان شهری می باشد. مبلمان شهری از جمله مؤلفه های مطرح در طراحی شهریو به عنوان جزئی از کل شهر، تعریف کننده هویت و ساختار شهری است. عناصری که برای راحتی، آسایش، ارایه اطلاعات، کنترل حرکت، ایجاد امنیت و رفاه حال استفاده کنندگان در فضاهای باز و سبز یا خیابان قرار داده می شوند،اثاثیه یا مبلمان شهری نام دارند. در مقاله حاضر با استفاده از مطالعه مستندات و مشاهده میدانی وضع موجود، مبلمان خیابان اصلی شهر بوکان )از میدان انقلاب تا میدان معلم( مورد بررسی قرار گرفته و با استانداردهای مطرح در اینزمینه مقایسه شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که مکان یابی برخی از عناصر درست و بر اساس نظر کارشناسینیست. همچنین مواد بکار رفته و رنگ مبلمان که یکی از المان های اصلی زیبایی شهری است اصولی و بر طبق استانداردهای مطرح نیست در ضمن در محدوده مورد مطالعه تعدادی از عناصر تخریب شده اند که بازسازی و نوسازی و هماهنگ کردن آن ها را با سایر عناصر ملزم می سازد