سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرحیم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی دهرامی – دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

ادبیات تطبیقی بررسی روابط ادبی میان ملتها و فرهنگ های مختلف است و عناصر مشترک میان ادبیات آ نها را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد . گاهی مشابه ات هایی که ریشه در عقاید ، اندیشه ها ، باورها ، تاریخ و فرهنگ مشترک دو ملت دارد موجب می شود آثار هنری آنها نیز آنقدر نزدیک به هم باشند که یک اثر هنری دارای ماهیتی تقریبا تقلیدی از اثر ملتی دیگر به نظر آید . داستان سیاوش در شاهنامه و باب شیر و گاو در کلیله و دمنه از جمله متونی است که دارای زیرساخت ها ، شخصیت ها ، درون مایه ها و حوادث یکسان و شبیه به هم است به گونه ای که می توان آنها را دارای یک اصل واحد دانست که در دو ژانر مختلف ادبی – یکی حماسه و دیگری فا بل – به رشته ی تحریر در آمده است . در این مقاله سعی شده است با تحلیل عناصر داستانی ، ریخت شناسی و استخراج سازه های مشترک ، تشابه دو داستان نشان داده شود .