سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

دلارام اشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

درقرن نوزدهم پس ازوقوع انقلاب صنعتی شهرها با تحولات عظیمی روبرو شدند با رشدجمعیت شهرنشین کالبد کهن دیگر پاسخگوی نیازهای شهروندان نبود به همین دلیل برای اولین بار اقدامات مرمتی و مداخلات گسترده درجهت رفع این مسائل صورت گرفت فرانسه با اقدامات هوسمان شهرداروقت پاریس از جمله پیشگامان این گونه اقدامات مدرنیستی محسوب می شود درسالهای بعد شهرهای مختلف دنیا به تناسب زمان ظهور پدیده صنعتی شدن با چنین مشکلاتی مواجه شدند و برای رفع آنها اقداماتی را انجام دادند که دراغلب به شدت متاثر از اقدامات صورت گرفته درپاریس قرن نوزده بوده درایران نیز می توان این گونه اقدامات را با حدود صدسال تاخر زمانی دردوره پهلوی اول به صورتی وسیع دراکثرشهرها مشاهده کرد این مقاله سعی دارد با مقایسه تطبیقی اقدامات مرمتی و مداخلات شهری صورت گرفته درپاریس قرن نوزدهم و یزد دوره پهلوی اول شباهت ها و تفاوت های آن دو را از نظر پشتوانه های نظری اهداف و اقدامات بررسی کرده و علل این همه تفاوت بین نتایج اقداماتی به ظاهر مشابه را شناسایی کند