سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمد حسین ایمانی خوشخو – دکتری اقتصاد گردشگری
حمید ایوبی یزدی – کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی

چکیده:

جزایر کیش و قشم را می توان از مکانهایی درایران درنظر گرفت که گردشگری در محوریت آن مکان ها قرار دارد و دارای پتانسیلهای زیادی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی است از این رو بررسی برند مقصد گردشگری این دو جزیره یکی ازمواد ضروری آن جهت تدوین استراتژی های بازاریابی این مقاصد به حساب می اید یکی از رویکردهای ارزیابی در مقوله برندسازی ارزیابی برند از نقطه نظر گردشگران می باشد که از آن با عنوان ارزش ویژه برند از دیدگاه گردشگران یاد شده است. این مطالعه براهمیت ابعاد ارزش ویژه برند اگاهی از برند وفاداری به برند تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شده که روی ادراکات گردشگران از برند مقصد تاثیر گذار تمرکزدارد و براین فرض استوار است که باتوجه به تحقیقات گذشته تمام این ابعاد برادراکات گردشگران از برند مقصد گردشگری تاثیر گذار است با این وجود در تلاش است تا مهمترین عامل ادراکات گردشگران از ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری را مشخص کرده و همچنین مشخص نماید ایا از نظر این ابعادتفاوت معناداری بین ارزش ویژه برند گردشگری دو جزیره کیش و قشم وجود دارد یا خیر تا ازاین طریق بتوان رویکردی مناسب جهت تدوین استراتژی های بازاریابی این دوجزیره اتخاذ کرد.