سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید رضا وزیری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- گروه عمران
محمدزضا حبیبی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه- گروه عمران

چکیده:

با توجه به اینکه هم اکنون استفاده از آیین نامه بتن ایران جایگزین بتن آمریکا شده است این سوال مطرح است که آیا گستره آیین نامه آبا این اندازه است که بتواند جوابگوی تمامی نیاز های کمی و کیفی مرتبط باشد یا خیر؟ همچنین آیا آیین نامه آبا شمولیت کافی برای پوشش تمامی حالات طراحی یک سازه بتن مسلح را از نظر کمی و کیفی داراست یا خیر؟ این مقاله به بررسی نکات اساسی و مهم در آیین نامه ابا پرداخته و حدود و گستره آن را با آیین نامه ACI مقایسه کرده است. یکی از مهم ترین پارامترهای مورد بررسی در این آیین نامه بحث قیاس توجیه اقتصادی آن نسبت به آیین نامه بتن آمریکا بوده که این امر با توجه به سیستم حاکم بر فضای ساخت و ساز در ایران انجام پذیرفته است. همچنین یکی از مهمترین مسائلی که در ارزیابی این مقاله آمده است میزان کاربر پسند بودن و قابلیت و کاربری بودن آن در قیاس با ACI است. بطور کلی این مقاله دو هدف کلی را دنبال می کند اول آنکه حدود و گستره ضوابط هریک از این آیین نامه ها و روش کار در هر یک چقدر است و دوم آنکه بررسی کاربردی فرمول های هر آیین نامه با توجه به توجیه اقتصادی آنها و کاربرد آن ها است.