سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محبوبه سادات هاشمیان – کارشناس ارشد فتوگرامتری، اداره پردازش تصاویر رقومی، سازمان نقشه برداری
بهاره ربیعی – کارشناس کارتوگرافی، اداره تبدیل، سازمان نقشه برداری کشور
احسان مومنی – کارشناس ارشد فتوگرامتری، اداره پردازش تصاویر رقومی، سازمان نقشه برداری

چکیده:

آنچه در این مقاله مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، امکان سنجی استفاده از دو نوع تصویر ماهواره ای ALOS-prism و IRS-P5به منظور بازنگری نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ و مقایسه این دو تصویر در مورد کلیه خصوصیات مرتبط با تهیه ن قشه می باشد . هدف از این تحقیق بررسی امکان جایگزین ساختن عکسهای هوایی توسط تصاویر ماهواره ای در مرحله بازنگری و ی ا تولید نقشه هاست . نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفادهاز تصاویرIRS-P5به خصوص در رابطه با ارتفاع عوارض و عوارض ارتفاعی، در مقایسه با تصاویر ALOS-prism نتایج بهتری در بر خواهد داشت.