سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مینا سعیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع غذایی، دامغان، دانشگاه آزاد اسلا
مریم عجم – دانشجوی ک ارشناسی ارشد
فهیمه یاسینی – کارشناس علوم و صنایع غذایی
جلال احسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

میوه انار به طور گسترده به صورت تازه و یا در بخش صنعت جهت تولید فراورده هایی از جمله آبمیوه، شربت، مربا و سس انار مورداستفاده قرار می گیرد. با توجه به تولید سالیانه کارخانجات آبمیوه و کنسانتره، مقادیر زیادی از هسته انار به صورت ضایعات وجود دارد.هسته های انار به دلیل اینکه دارای ترکیبات مفید با ارزش اقتصادی بالا برای سلامتی از نظر تغذیه ای و دارویی و بهداشتی، مانند اسیدهای چرب غیر اشباع فروان می باشند. بکارگیری روش های جهت استخراج هرچه بهتر و تمام تر این ترکیبات در صنعت غذا می تواند موثر باشد. هدف از این پژوهش مقایسه ترکیب اسی دهای چرب و توکوفرول های استخراج شده روغن هسته انار با استفاده از دوروش استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی و روش استخراج با استفاده از هگزان فوق داغ می باشد. با توجه به نتایج حاصل، تفاوت معنی داری در میزان کل ترکیبات فنولی و درصد ترکیب اسیدهای چرب روغ نهای به دست آمده دیده نشده است