سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لطف اله عبداللهی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور- اهواز، انتهای پردیس، دانشگاه پیام نور
امیر سراغی – مدیر مطالعات کاربردی کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی-
کوروش مسعودیان – کارشناس گروه آب و خاک و هواشناسی، کشت و صنعت دعبل خزاعی
هادی عامری خواه – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تراکم خاک یکی از مهمترین فاکتورهای تخریب فیزیکی خاک است ( ۷). تراکم می تواند تخلخل و تهویه خاک را کاهش دهد( ۳)، شکل منافذ را تغییر دهد ( ۷) و نفوذ آب به خاک را کم کند ( ۵). تراکم خاک زیرین ممکن است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و لذا تهدیدی برای حاصلخیزی طولانی مدت مزرعه است ( ۴) از اینرو برای کنترل تراکم خاک ناشی از رفت و آمد ماشین آلات کشاورزی نیاز به روشهای کاربردی می باشد(۹). عمده ترین مشکل برداشت مزارع نیشکر د ر فصل زمستان، رطوبت خاک بعد از بارندگی است که عملاً به ادوات برداشت اجازه تردد نداده و باعث ریشه کنی بوته های نی و تراکم شدید خاک می شو د. میزان رطوبت خاک مهمترین عامل در فرایند ایجاد تراکم خاک می باشد ( ۸). به منظور کاستن از خطرات ایجاد تراکم ناشی از استفاد ه از ماشین آلات کشاورزی در شرایط رطوبتی پس از بارندگی، یک دستگاه دروگر نیشکر تجهیز شده (دارای چرخ زنجیری یا Half Track) در کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی تهیه و بکارگیری گردی د. نتایج این مطالعه نشان داد که در زمینهای مرطوب، گیرائی و کشش دروگر مجهز به هاف تراک بیشتر بوده و تردد آن نسبت به دروگر چرخ لاستیکی راحت تر می باش د. مقایسه میزان تراکم ایجادشده ناشی از تردد دروگر هاف تراک و دروگر چرخ لاستیکی نیز نشان داد که میانگین تراکم ایجادشده در عمقهای ۱۰-۰ سانتیمتر در دروگر هاف تراک ۰/۱۰۵ واحد و در دروگر چرخ لاستیکی ۰/۰۷۶ واحد بوده که در عمقهای ۶۰-۵۰ و بعد از دوبار عبور دستگاه این اعداد به ترتیب به ۰/۰۳ و ۰/۰۶ واحد افزایش یافت.