سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
موسی مظلوم – عضو هیئت علمی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
رضا ابراهیم پور – عضو هیئت علمی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

امروزه بتن خودتراکم به علت مزیتهایی همچون کارایی دوام و مقاومت بالا پیوستگی بهتر بتن با آرماتور صرفه جویی کلی در هزینه و زمان ساخت از جمله بتنهای پرکاربرد می باشد اما معایبی مانند نبود ن طرح اختلاط ثابت وابستگی طرح اختلاط به نتایج آزمایشات روانی هزینه بر و مشکل بودن این آزمایشات پیمانکاران را در استفاده از این بتن سست کرده است به منظور تسهیل در استفاده اجرایی از بتن خودتراکم محققان به فکر مدلسازی آن افتادند یکی از روشهای جدید مدلسازی شبکههای عصبی مصنوعی می باشند. برای تهیه این مقاله ابتدا با مصالح ساده ودر دسترس پیمانکاران و روش سعی و خطا چهار طرح اختلاط برای بتن خودتراکم ارایه شد. سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB و باکمک توابع رگرسیون برای هر طرح اختلاط شبکه عصبی مناسب تهیه شد و در نهایت چ هارشبکه عصبی موجود را با یکدیگر ترکیب کردیم.هدف این مقاله بدست آوردن تخمینی مناسب برای نتایج مقاومت کششی بتن خودتراکم با استفاده از روشهای مختلف ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه ان با آیین نامه ACI و مبحث نهم مقررات ملی درمورد تخمین مقاومت کششی ۲۸ روزه از روی نتایج مقاومت فشاری ۲۸ روزه می باشد.