سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهسا شاهنده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین حسنی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پروژه های تلمبه ذخیره ای درحال حاضر نقش مهمی در رفع نیازهای الکتریکی دارند عبور سازه های زیرزمینی از مناطق پر از گسل و دسته درزه و ناپیوستگی ممکن است بسیار خطرزا بوده و وجود این ناپیوستگی ها سبب بروز آسیب های جدی به سازه بشود بنابراین تحلیل پایداری سازه های زیرزمینی برای جلوگیری از بروز صدمات جدی الزامی است سد تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه یکی از سازه های مهم د رحال ساخت در ایران می باشد این سد شامل دو تونل موازی آبرسان است که دربخشی از آنها محفظه جابجایی طراحی شده است که ابعاد محفظه جابجایی بزرگتر از ابعاد تونل است این قسمت از سازندهای الیکا و شمشک عبور می کند که درقسمتی ازآن گسلی بزرگ این دو سازند را کنار هم قرار داده است به علت حساسیت بالای این زون گسله تحلیل پایداری و کنترل پایش در این قسمت امری اجتناب ناپذیر است.