سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ، دانشگاه شهید با
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بررسی پایداری توده سنگ های ناپیوسته که در رویه های آزاد همانند شیب ها ی سنگی و دیواره های حفریات زیرزمینی رخنمون دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در روش تحلیل سینماتیکی با توجه به هندسه ناپیوستگی ها می توان به کمک ابزار استریونت پتانسیل ناپایداری های صفحه ای، گوه ای و واژگونی را مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه معمولاً در فرآیند این نوع تحلیل از تصویر افقی صفحه استریونت مربوط به نیمکره پائینی استفاده می شود، نتایج حاصل در مواردی که به بررسی دیواره های قائم و یا شیبدار توده سنگی پرداخته می شود می تواند با شرایط واقعی که به کمک استریونت مایل بدست می آید متفاوت باشد. در این تحقیق روش های استریونت مایل و استریونت افقی به منظور تحلیل سینماتیکی بلوک های سنگی در توده سنگ های معدن گل گهر سیرجان مورد بررسی قرار گرفته است، با استفاده از روش استریونت مایل مشخص شد که استریونت مایل کلیه ی بلوک های سنگی بالقوه ناپایدار را تعیین می کند در حالی که روش استریونت افقی قادر به چنین تشخیصی نمی باشد و در بعضی موارد استفاده از روش استریونت افقی نتایج غیر واقعی و نادرستی را بدست می دهد.