سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبداله نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
سعید باقری گلزار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

چکیده:

مساله دسته بندی یکی از کاربردهای اصلی داده کاوی است با توجه به مجموعه ای از نمونه ها که هرکدام متعلق به یک کلاس مشخص است و هر کدام از آنها دارای برداری از ویژگی ها است که هدف ما ایجاد قانونی است که نمونه ای تازه که می آیند و فقط برداری از ویژگی ها که نمونه تازه را تعریف می کند دارد را به یک کلاس اختصاص بدهیم دسته بندی کننده بیزی ساده یک مسئله چند متغیری P بعدی را به تخمین P مسئله یک متغیره کاهش میدهد تخمین یک متغری ساده و آشنا است و به اندازه های کوچکی از مجموعه آموزشی برای بدست آوردن دقت تخمین نسبت به توزیع های چند متغیری نیاز دارد. ما دراین مقاله تئوری بیز را اجمالا معرفی می کنیم و با معرفی دسته بندی کننده ساده بیزی با استفاده از ابزار داده کاوی Weka برروی یک دیتاست مقایسه تحلیلی این روش را با برخی دیگر ا زروشهای دسته بندی انجام خواهیم داد.