سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین صفایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه نفت، امیدیه، ایران
مهدی بخت بیدار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، باشگاه پژوهشگران جوان، امیدیه، ای
محسن قربانخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، باشگاه پژوهشگران جوان، امیدیه، ای
مهدی علی محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، باشگاه پژوهشگران جوان، امیدیه، ای

چکیده:

نیاز به روش نوین برای حفاری چاه های نفت و گاز به شدت حس می شود . تکنیک های حفاری موجودی که مورد اس تفاده قرار میگیرند در اوایل قرن اخیر توسعه یافته اند.مشکلات بسیاری در این روش ها به علت کند شدن مته های حفاری بوجود می آید.کمبود چاه های افقی و عمودی جامع و نشت سیال حفاری به هنگام انجام عملیات عدم عایق کاری مناسب در اطراف چاه.حفاری بالیزر تکنولوژی نوینی است که بعنوان روشی ارائه گردیده است تا مشکلات متداول موجود را به هنگام حفاری از بین ببرد و روشی را با هزینه های کمتر از قبل ارائه دهد.اگر چه استفاده از لیزر در بسیاری از صنایع جایگاه گسترده ای پیدا کرده است اما همچنان در صنعت نفت و گاز به روی آن تحقیقاتی د ر حال انجام شدن و پیگیری است. مدل عددی ارائه گردیده است و با داده های آژمایشگاهی انتشار یافته پیشین مورد بازبینی قرارگرفته است که در آن مطالعات پارامتریک جزئی شده ای وجود دارد و تحقیقات (بررسی های) طرح آزمایشگاهی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. حفاری بالیزر پتانسیل عظیمی برای منقلب کردن صنعت نفت و گاز دارد .تحقیقات و بررسی های طرح برای یک کاربرد میدانی ارائه گردیده است که با بحث برروی برخوردهای محیطی و اقتصادی انجام گرفته است.