سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدرامتین باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری
محمود صفارزاده – استاد راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
رضا اسدالهی – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

یکی از مهمترین نکات درعرصه عابرین پیاده ایجاد ایمنی هرچه بیشتر برای عابر پیاده درهنگام عبور از گذرگاه ها و جلوگیری از تصادف عابریان با وسایل نقلیه عبوری می باشد عابرین پیاده در میان کاربران جاده ای به عنوان آسیب پذیرترین گروه درمعرض خطرات محسوب می شوند زیرا تصادف یک وسیله نقلیه با عابر پیاده تقریبا به صورت اجتناب ناپذیری منجر به جرح یا فوت عابر پیاده می گردد پس باید با ایجادتجهیزات ایمنیو اجرای راه کارهای موثر در گذرگاه های عرضی موجب افزایش ایمنی برای عابر پیاده گردید بسیاری از محققین به بررسی و تحقیق در زمینه ایمنی عابر پیاده پرداخته اند و راه کارهایی دراین زمینه ارائه کردها ند