سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
پوریا علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا عصاری – استادیار دانشگاه صنعتی جندیشاپوردزفول

چکیده:

دراین پژوهش یک سیستم گرمایش تک منظوره گرمایش آب با یک سیستم گرمایش دو منظوره گرمایش آب و هوا درشرایط یکسان بصورت تجربی مقایسه شده اند این سیستم شامل یک گردآورنده خورشیدی دو منظوره صفحه تخت و یک مخزن ذخیره عمودی آب که درحالت بدون برداشت عمل می کند تشکیل شده است آب و هوا به ترتیب بصورت طبیعی و اجباری درگردآورنده جریان دارند هدف از بکارگیری سیستمهای دو منظوره دستیابی به بازده بیشتر و کاهش اتلاف حرارت می باشد از این سیستمها می توان بطور همزمان جهت گرمایش آب و هوا استفاده نمود از آب گرم می توان جهت مصارف خانگی و کاربری استفاده نمود همچنین از هوای گرم نیز میتوان برای کاربری درسیستمهای تهویه مطبوع وخشک کن هااستفاده نمود. بنابراین استفاده از این گردآورنده ها صرفه جویی بالایی درانرژی خواهند داشت درادامهتغییرات دمای صفحه جاذب دمای میانگین مخزن ذخیره و بازده سیستم در دو سرعت مختلف هوا درساعات مختلف آزمایش ارایه شده است. همچنین بازده ساعتی درحالت دو منظوره و تک منظوره مقایسه شدها ند.