سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ناجی – دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیرعلی نیکخواه – دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر موسوی نیا – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در مقاله حاضر، تاثیر ترکیب بندی تک روتور و دو روتور در رانش، گشتاورو توان استاتیک سیستم پیشرانش ملخی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی بر مبنای آزمایش استوار بوده و نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه شدهاند. اهمیت چنین آزمایشی در این است که نتایج حاصل آن میتواند برای طراحی مفهومی پرنده های عمود پرواز به کار گرفته شود. تحقیق ارائه شده در این مقاله، قسمتی از یک مطالعه تجربی برای استفاده در یک فن مجرادار عمودپرواز ۱ می باشد. در پایان این تحقیق، خواهیم دید که سیستم هم محور چگونه باعث بهبود مشخصه های استاتیک روتور برازا می شود