سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی شاهرخ نیا – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس
علیرضا بنیان پور – مربی پژوهشی بخش تحقیقات اصلاح بذر و نهال فارس
جوانشیر روح پرور – کارشناس شرکت کشت و صنعت و دامپروری فارس
علی اصغر قائمی – دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

با توجه به کمبود آب در بیشتر استان های کشور و از جمله استان فارس ، استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار و توجه به گیاهان مقاوم به خشکی مانند زیتون امری اجتناب ناپذیر است. از آنجا که انتخاب سیستم آبیاری مناسب می تواند به استفاده درست از آب و تولید محصول بهتر و بیشتر کمک نماید ، د رتحقیق حاضر چهار روش آبیاری میکرو و تاثیر آنها بر عملکرد میوه زیتون در یکی از مناطق استان فارس مورد بررسی قرار گرفت. این طرح شامل چهار تیمار و سه تکرار بوده که تیمارهای آن روش آبیاری قطره ای معمولی ( در خط) ، بابلر ، میکروفلاپر و دکمه ای فشار شکن می باشد . راندمان یکنواختی و مصرف آب در تیمارهای مورد مطالعه تعیین و بررسی گردید . نتایج نشان داد که یکنواختی توزیع آب در قطره چکان دکمه ای فشار شکن ۹۷% بوده که بیشتر از بقیه قطره چکان های مورد استفاده می باشد. همچنین تفاوت معنی داری د رمیزان و کیفیت محصول تولیدی در تیمار های مختلف مشاهده نگردید.