سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسترن پولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدامیر دلاور – استادیارگروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
احمد گلچین – استاد گروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
عبدالله موسوی کوپر – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:

کاهش کیفیت خاک در اثر فشار جمعیت و کاهش مستمر اراضی کشاورزی در اثر فرسایش خاک مهم ترین عوامل تخریب محیط زیست و منابع در کشورهای در حال توسعه می باشد. این عوامل باعث از بین رفتن جنگل ها، مراتع و پوشش گیاهی طبیعی شده است. نوع پوشش درختی جنگلی بر ویژگی های کیفی خاک از قبیل کربن آلی، درجه تجزیه و تخریب آنها و سایر مشخصات وابسته به کربن آلی بخصوص در افق های سطحی نقش بسزایی دارد. به منظور بررسی خصوصیات کیفی مرتبط با نوع پوشش در پاییز سال ۱۳۸۹ دو منطقه با پوشش جنگلی صد در صد توسکا و صنوبر در ایستگاه تحقیقاتی صفرابسته استان گیلان انتخاب شد. نتایج نشان داد که مقادیر کربن آلی در دو نوع پوشش دارای تفاوت معنی داری نیست و این در حالی است که مقادیر کربوهیدرات عصاره گیری شده به هر سه روش آب داغ، آب ۲۵ درجه سانتی گراد و اسید سولفوریک در هر دو نوع پوشش دارای تفاوت معنی داری در سطح ۵ درصد بود. مقادیر میانگین وزنی قطر خاکدانه ها در پوشش صنوبر بیش تر از پوشش توسکا بود که احتمالاً به دلیل وجود مقادیر بالاتر کربن آلی و کربوهیدرات در این پوشش است.