سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل استوار زیجردی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
بهنام هدایتی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سجاد حاتمی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جواد پالیزوان زند – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

دراین مقاله اثرات اضافه کردن مصالح پودری بر مقاومت فشاری بتن و مقایسه آنها با هم مورد بررسی قرارگرفته شده است ازمایشات مقدماتی انجام شده دراین تحقیق نشان داد که بهترین جایگزینی مصالح پودری برای کسب بیش ترین مقاومت جایگزینی به جای شن است بدین منظور تعداد ۴۲ نمونه ساخته شده است و در تمامی ازمایشهای انجام شده از نمونه های مکعبی با ابعاد ۱۰ سانتی متری استفاده شده است نتایج ازمایشها نشان داد که اضافه کردن مصالح پودری به بتن با نسبتهای مختلف تاثیرات متفاوتی برمقاومت فشاری بتن دارند و اضافه کردن مقادیر بیش از اندازه این مصالح باعث کاهش مقاومت می شود.