سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

واحدPVC پتروشیمی بندرامام یکی از واحدهایی که پساب خروجی آن پس ازیکسری تصفیه های اولیه ابتدا به خورموسی وارد و سپس ازطریق آن وارد خلیج فارس می گردد و طبق بررسی های انجام شده میزان پارامتر های بیانگر ناخالصی درآن ازجمله COD بیشتر ازحدمجاز می باشد که برای محیط زیست آبی استان خطرناک است یکی از روشهایی که امروزه بطور گسترده درتصفیه پساب صنایع مورد استفاده قرارمیگیرد روش انعقاد الکتریکی است انعقاد الکتریکی یک فرایند الکتروشیمیایی است کهدرآن جریان مستقیم برق به منظور حذف آلاینده از پساب استفاده می کنند دراین تحقیق کاهش COD پساب واحد PVC پتروشیمی بندرامام به روش انعقاد الکتریکی دریک راکتور غیرپیوسته با استفاده ازالکترودهای آلومینیومی با خلوص ۹۹/۲ بررسی گردیدها ست که جهت انجام بهتر این مطالعه ابتداازمایشاتی برای یافتن مقادیر بهینه اثرگذار صورت گرفت که آزمایشات بیانگر این بود که میزان تصفیه پساب درشرایطی که PH پساب معادل ۷ میزان دانسیته جریان اعمالی برابر ۴۵mA/cm2 ودرصد حذف COD پس افزودن ۵۰۰mg/l ازموادمنعقد کننده درمدت زمان ۱۰۰ دقیقه پس از شروع تصفیه الکتریکی دربالاترین مقادیر خود بوده که این شرایط را بهعنوان شرایط بهینه مشخص می کند.