سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیار،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مرضیه عباسی طرئی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

ساختار کنترلکننده میراگرجرمی تنظیم شده، یک میراگر غیرفعال نسبتاً جدید میباشد. ساده ترین نوع آن شامل ترکیب یک جرم و فنر میباشد که در حالت ایده آل با چند درجه اختلاف فاز نسبت به نوسانات سازه اصلی ارتعاش نموده و موجبافزایش میرایی سازه و در نتیجه کاهش پاسخ های لرزهای آن میشود. تا کنون مقایسهای بین کارایی این نوع میراگرها در سیستمهای مختلف انجام نشدهاست. دراین تحقیق نه قاب فولادی ۵ ۱۰ و ۱۵ طبقه با سه سیستم سازهای مختلف (قاب خمشی – مهاربندی – سیستم مختلط)، باروش تحلیل دینامیکی غیرخطی مورد ارزیابی قرارگرفتهاست. نتایج نشاندهنده آن است که به کارکیری این نوع میراگر درهر سه سیستم سازهای مورد بررسی، اثرات مثبت در پاسخ سازه دارد و عملکرد این نوع میراگر برروی سیستمهای مهاربندی شده بهترمیباشد