سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهین شاهسونی – اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود
آرزو علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک
پیمان کشاورز – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
احمد غلامی – اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مصرف کمپوست پسماند شهری برخصوصیات شیمیایی و غلظت عناصر کم مصرف آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با سه نوع کمپوست پسماند شهری شامل کمپوست پودری کمپوست گرانوله گوگردی و کمپوست گرانوله گوگردی با تیوباسیلوس درپنج سطح صفر ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ گرم درکیلو گرم خاک و در سه تکرار برروی یک نمونه خاک بصورت آزمایشگاهی خواباندن انجام شد نتایج نشان داد که قابلیت استفاده عناصر کم مصرف آهن، مس منگنز و روی با افزایش مصرف کمپوست افزایش یافت.