سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شاهین شاهسونی – اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود
آرزو علیزاده – اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود
پیمان کشاورز – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
احمد غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مصرف کمپوست پسماند شهری برعملکرد گوجه فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی طرق انجام شد این طرح با سه نوع کمپوست پسماند شهری شامل کمپوست پودری کمپوست گرانوله گوگردی و کمپوست گرانوله گوگردی با تیوباسیلوس درپنج سطح صفر ۱۵ و ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ تن درهکتار و در سه تکرار اجرا شد نتایج نشان داد با افزایش مصرف کمپوست عملکرد افزایش یافت و حداکثر عملکرد با مصرف ۴۵ تن کمپوست درهکتار و از کمپوست گرانوله گوگردی بدست آمد