سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل سلیمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان استان کرمانشاه
عبدالحمید پاپ زن – دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده کشاورزی گروه ترویج و آموزش کشاورزی
صادق سلیمانی – دانشگاه کردستان دانشکده مهندسی گروه مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

با توجه به سرعت فزاینده تولید دانش جدید و توسعه فناوریهای ارتباطی نظیر تلفن همراه که منابع و داده های مرتبط با هر موضوع را بدون محدودیت زمانی و مکانی در اختیار فراگیران قرار میدهند و با عنایت به جنبه های مثبت فراوان کاربرد آن در مدارس و ضرورت سازگاری با تغییرات و بهره گیری صحیح از این فناوری جدید پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش از طریق تلفن همراه بر میزان یادگیری هنرجویان و مقایسه آن با روش آموزش سخنرانی در هنرستان کشاورزی خوشه های زرین شهرستان روانسر در استان کرمانشاه طراحی و اجرا گردید. طی یک معادله نیمه تجربی ۳۰ هنر جوی پسر به عنوان نمونه ۱۵ نفر ازمایش و ۱۵ نفر کنترل با توجه به سن وضعیت تحصیلی معدل ترم قبل و وضعیت اقتصادی خانواده بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده های این پژوهش ۱۰ سوال استاندارد براساس اهداف رفتاری درس بود به گروه ازمایش از طریق تلفن همراه و به گروه کنترل از طریق سخنرانی طی دو جلسه دو ساعته آموزش داده شد و بلافاصله پس از ازمون با همان سوالات انجام شد و با ازمون تی مورد قضاوت اماری قرارگرفت.