سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا مقیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنرکرم
آرین علمدارباغینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق تاثیر درصدهای مختلف دوده سیلیس بر اَب ربتن خودمتراکم و بتن سبک خودمتراکم مورد بررسی قرار گرفته است. پنج طرح اختلاط ۱) اَب ربتن خود متراکم حاوی ۳% دوده سیلیس ۲) اَب ربتن خودمتراکم حاوی ۱۰ % دوده سیلیس ۳) اَب ربتن خودمتراکم حاوی ۲۰ % دوده سیلیس بدون سنگدانه های سبک ۴) بتن خودمتراکم حاوی ۱۰ % دوده سیلیس با سنگدانه های سبک ۵) بتن خود متراکم حاوی ۲۰ % دوده سیلیس و با سنگدانه های سبک بتن ریزی شد. نتایج بدست آمده حاکی از اثر مثبت افزایش دوده سیلیس بر فاز خمیری اَب ر بتن خودمتراکم و بتن سبک خودمتراکم می باشد. هر چند چنین تاثیری بر مقاومت فشاری این دو نوع بتن خودمتراکم یکسان نمی باشد