سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم پورعباس بیلندی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمرتضی مرندی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مصعب مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

در سالهای اخیر افزایش عمر سرویس و بالا بردن استقامت آسفالت در برابر بارهای حاصل از ترافیک، از مقوله هائی است که پیوسته مورد توجه دست اندرکاران ساخت جاده ها بوده است. .بدین منظور محققین راههای مختلفی همچون تغییر دانه بندی ،استفاده از مواد افزودنی مختلف،تغییر در ترکیبات آسفالت و درصد های مختلف ترکیب آن را مورد آزمایش و بررسی قرار داده اند و به نتایج مفیدی دست یافته اند. مطالعات انجام شده وتجربیات سال های گذشته به خوبی نشانگر این مسئله بوده است که، استفاده از قیر های خالص جهت تولید آسفالت جوابگوی نیازهای موجود نبوده و اجرای اینگونه آسفالت ها با مشکلات فراوانی همراه بوده است، لذا استفاده از مواد افزودنی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است که پلیمرهای SBS استایرن بوتادین استایرن SBR استایرن بوتادین رابر) از جمله این افزودنی ها بوده اند لازم به ذکر است با توجه به آزمایشات صورت گرفته قبلی به نظر میرسد اصلاح قیر تنها با استفاده از پلیمرها نیز، نتوانسته به طور کامل موجب بهبود خواص قیر وکارایی آسفالت گردد، و به نظر میرسد استفاده از مواد افزودنی جدید همچون پودر شیشه بتواند این نقصان را جبران نماید. لذا بررسی امکان و تاثیر جایگزینی موادی همچون پودر شیشه و پودر لاستیک CR) در این پژوهش مورد توجه ویژه قرارگرفته است. بدین صورت که پودر شیشه به عنوان افزودنی مکمل، جایگزین درصدی از پلیمرهای SBR ،SBS ،CR شده است و تاثیر آن بر روی آسفالت توسط تست مارشال مورد برسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که جایگزینی پودر شیشه با بخشی از پلیمر ها در قیر، استقامت مارشال آسفالت را افزایش داده است