سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحسین رضوی – استادیار دانشگاه علم وصنعت ایران
شمس الدین میردامادی – استاددانشگاه علم وصنعت

چکیده:

سوپر آلیاژ پایه نیکل ۱۱۱ GTD بطور عمده در ساخت پره های توربین گازی نیروگاهها مورد استفاده قرار میگیرد.ریزساختار مناسب واستحکام دمای بالا با مکانیزم استحکامدهی رسوب سختی بدست می آید. پارامترهای عملیات حرارتی مانند : دما وزمان همگن کردن ودمای پیرسازی و حلسازی جزیی و سرعت سرمایش ازدمای حلسازی جزئی ریزساختار این آلیاژ را متاثر می کند. در این تحقیق، تغییرات ریزساختار سوپرآلیاژ۱۱۱ GTD در اثر تغییر محیط سردکردن از دمای انحلال جزئی مورد ارزیابی واقع شده است. جهت نیل به این هدف نمونه هایی از این سوپر آلیاژ بعد از عملیات حرارتی انحلال جزیی به دو صورت جهت دارو سه بعدی در آب وروغن کوئنچ گردیدند. سپس نمونه های مرحله انحلال در ˚C 845 بمدت ۳و۶و۱۲و۱۸و۲۴ساعت تحت عملیات پیر سازی قرار گرفتند. مشخص شد که نمونه های کوئنچ جهتدار در مقایسه با کوئنچ سه بعدی دارای کسر حجمی واندازه رسوبات  اولیه کمتر و تعداد رسوب  ثانویه بیشتر در واحد سطح می باشند . همچنین سختی نمونه های کوئنچ جهتدار در مقایسه با نمونه های کوئنچ سه بعدی بیشتر می باشد