سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود عبدالهی – دانشیارگروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
جواد کلینی – استادیارگروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین پاگردمقنی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کارخانه فرآوری چادرملو شامل سه خط تولید مواز ی و مشابه است . در هر خط تولید، کانه هماتیت توسط یک مدار فلوتاسیون شامل مراحل اولیه، شستشو و رمق گیر فرآور ی می شود. با توجه به مزایا ی سلولهای فلوتاسیون ستون ی نسبت به سلولها ی مکانیک ی و رویکرد جهان ی صنایع فرآوری مواد معدنی به سوی جایگزین کردن سلولها ی مکانیک ی با سلولها ی ستون ی، ستون ی آزمایشگاه ی به ارتفاع ١۵٣۵ میلی متروقطر ٧۴ میل ی متر در مدار خط فلوتاسیون هماتیت کارخانه فرآوری آهن چادرملو جهت بهینه ساز ی نوع کلکتور مورد مطالعه قرار گرفت . در این مقاله، آزمایشها ی فلوتاسیون ستون ی با استفاده ازکلکتورهای آسام، اتراک و ترکیب آسام +اتراک انجام گرفت . از بین آنها ترکیب کلکتور آسام +اتراک بهترین تاثیر را در کاهش فسفر از خود نشان داد که درPH=10-10/5 عیار فسفر در محصول آهن ۰/۱۹۹ درصد، بازیابی فسفر در باطله ۶۴/۲۳ درصد و راندمان جدایش ۵۵/۱۹ درصد بدست آمد.