سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی کبیری رئیس آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی
بهنام امیری بشلی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی بصیرت – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

یکی ازمهمترین آفات پسته پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae است این آفت دارای زنبور پارازیتوید مهمی به نام Psyllaephagus pistacia است که تلفات زیادی را درجمعیت این افت ایجاد می کند دراین تحقیق اثرسه غلظت ازحشره کش گیاهی پالیزین برروی مرحله مقاوم زنبور لارو و شفیره درون پوره های مومیایی شده و مرحله حساس حشره کامل و مقایسه میزان تاثیر این سم با دو سم شیمیایی رایج مورد استفاده درباغات پسته موسپیلان و کنسالت بررسی شد ازروش tpoical جهت انجام آزمایشات زیست سنجی استفاده شد جهت بررسی میزان تاثیر سموم برروی مرحله مقاوم زنبوردو آزمایش درسالهای ۸۹و۹۰ درشرایط مزرعه ای انجام شد نتایج آزمایش نشان دادسم شیمیایی موسپیلان با مجموع ۹۲٫۵ درصد مرگ و میر بیشترین تلفات را درحشرات کامل زنبور ایجاد کرد سم گیاهی پالیزین دربالاترین غلظت مورد استفاده ۵۲٫۵۰ درصد تلفات را باعث شد براساس معیارهای IOBC درتقسیم بندی اثرسموم برروی دشمنان طبیعی سم گیاهی پالیزین به همراه سم شیمیایی کنسالت درگروه سموم با خطرجزئی و سم شیمیایی موسپیلان درگروه سموم با خطر متوسط دسته بندی شدند. نتایج آزمایش درشرایط مزرعه ای نشان داد که هرسه سم مورد استفاده درگروه سموم بی خطر دسته بندی شدند.