سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید حسین خانی – کارشناس مهندسی کشتیسازی، شرکت طرح آفرینان پاسارگاد
حسین مهدی پور – کارشناس ارشد مهندسی سازه کشتی، شرکت طرح آفرینان پاسارگاد

چکیده:

ساندویچ پانلها در زیر مجموعه سازه های کامپوزیتی قرار دارند و دارای دو جزء اصلی هستند: ۱ – رویه ۲- مغز ی. در این مقاله تمرکز روی سازه های کامپوزیتی مورد استفاده در صنعت کشت یسازی است و هدف از ارائه آن، مقایسه کلی بین هسته فوم و چوب بالسا م یباشد. این دو ماده از انواع متداول هسته در این صنعت هستند و کاربرد وسیعی دارند. در ابتدا به معرفی پانلهای ساندویچی پرداخته م یشود و پس از آن هر کدام از هسته ها را به طور مجزا بررسی شده و مزایا و معایب آنها ذکر می شود. در ادامه یک شناور در دو حالت یعنی طراحی بدنه به وسیله پانلهای ساندویچی با هسته بالسا و فوم در نظر گرفته و وزن به دست آمده را مقایسه م یشود. در این محاسبه یکی از فاکتورهای مهم طراحی که همانا وزن نهایی سازه م یباشد، به عنوان تفاوت دو هسته و یکی از معیارهای انتخاب نشان داده م یشود. در آخر با جمع بندی مطالب جدولی تهیه شده و این دو هسته مورد ارزیابی نهایی قرار داده م یشود.