سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
مهدی لطفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای داوطلبانه و اگاهانه کارکنان تاثیربسزایی برعملکرد فردی و سازمانی دارد یکی ازدلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر ازوظایف رسمی خود تلاش می نمایند یعنی آنها کارکنانی دارند که رفتارهای شهروندی سازمان را از خود بروز میدهند عوامل مختلفی بربروز رفتارهای شهروندی سازمانی تاثیر گذار می باشند درمقاله حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و بااتکا به نتایج حاصله ازاین تحقیق به شباهتهایی ازجمله نقش فرهنگ سازمانی نقش تعهدسازمانی نقش ویژگیهای شغلی نقش تصویرسازی و نقش سبک رهبری تحول افرین و تفاوتهایی ازجمله نقش شخصیت نقش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی ونقش متغیرهای جنسیت و سن اشاره شده است و پس از این بررسی ها به توضیح و تفسیر هریک از شباهت ها و تفاوت ها پرداخته شدها ست