سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

هادی درگاهی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
ایوب رمضانی –
ناصر بابایی –

چکیده:

تعدادزیادی از شرکت ها مخصوصا شرکت های نویا و نوظهور هرساله ورشکست میشوند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها نیاز به مطالعه بقای شرکت های تازه وارد را آشکار میکند علاوه براین خروج هرشرکت از صنعت موجب خروج بخشی ازسرمایه گذاریدرآن صنعت و ایجادهزینه هایی می شود که میتواند به رشد اقتصادی صدمه جبران ناپذیری وارد سازد محققین دراین مطالعه بدنبال مقایسه نتایج و یافته های تحقیقاتی می باشند که درسالهای اخیر دراین زمینه صورت گرفته است مرور ادبیات نشان میدهد عوامل موثر بربقای شرکت ها درسه سطح قابل بررسی هستند ویژگیهای شرکت که مربوط به ساختاردرونی شرکت می شود و درکنترل مدیریت است ویژگیهای صنعت یا عواملی که تحت کنترل شرکت نیستند و درزمان طرح اولیه ورود به یک صنعت خاص مورد بررسی قرارمیگیرند و درنهایت عوامل مربوط به سطح کلان که دربرگیرنده شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد.